• სახიფათო (ADR) ტვირთების გადასაზიდად ვიყენებთ სპეციალიზებულსატრანსპორტო საშუალებებს, რომლებზეც შესაბამისი ნებართვაა გაცემული. ჩვენს მძღოლებს კი ასეთი დავალების შესაბამისი მომზადება აქვთ გავლილი.