• უკრაინა, რუსეთი, ბელორუსია — „Silk logistics group“ ამ მიმართულებებზე ყველაზე მოქნილ და სტაბილურ გუნდად ჩამოყალიბდა, რომელიც უმოკლეს ვადებში აყენებს სრული დატვირთვის მანქანებს და იგივე ტემპით ახდენს ტვირტის იმპორტს შეღავათიან ფასებში