• ჩვენი სიღრმისეული ცოდნა დსთ-ს ქვეყნების სარკინიგზო ქსელის, თავისებურებებისა და მახასიათებლების, საშუალებას გვაძლევს დროულად და მაღალპროფესიონალურად მოვახდინოთ რეაგირება  ჩვენი მომხმარებლების მოთხოვნებზე, ყველა სირთულის სარკინიგზო თუ მულტიმოდალურ გადაზიდვებზე.