• გთავაზობთ , ნებისმიერი (REF) ტემპერატურული რეჟიმის მქონე მანქანებს, რომლითაც შეძლებთ სასურველი რეჟიმის მითითებას . ჩვენ დავგეგმავთ და განვახორციელებთ ტვირთის ტრანსპორტირებას, ევროპის , დსთ და თურქეთის ქვეყნებიდან.