• ევროპის ნაკრები (გრუპაჟული) ტვირთის ტრანსპორტირება მეტად აქცენტირებულია „Silk logistics group“ – ის მიერ,რაც თავისმხრივ უკვე აწყობილი სისტემა არის. ჩვენ პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად , სინქრონულად ვანხორციელებთ ტვირთის საწყობში (ჩეხეთი,ბულგარეთი) მიღებას, კონსოლიდირებას და დროულად გამოშვებას საქართველოსკენ.