• გვაქვს შესაძლებლობა თურქეთის ნებისმიერი ქალაქიდან ავიღოთ ნაკრები (გრუპაჟული) ტვირთი , რომელიც სწრაფადვე მიემართება საწყობში (სტამბული) , საიდანაც ოპტიმალურ ვადებში მოდის საქართველოს მიმართულებით .